บริษัท NMT ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 มารตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

2016-07-28

บริษัท NMT ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 มารตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2559