บริษัท NMT ได้รับรางวัล สถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ

2015-07-17

บริษัท NMT ได้รับรางวัล สถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับประเทศ