บริษัท NMT ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2015 มารตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2558

2015-05-28

บริษัท NMT ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2015 มารตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2558